top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAYAMUNDO CLUBS

1. Reserveringen

De reserveringen kunnen als volgt worden gemaakt:

 • 1.1. Via het contact center van Vayamundo:
  - Telefoon 078 156100
  - E-mail: contactcenter@vayamundo.eu

 • 1.2. Op de website van Vayamundo

 • 1.3. In één van de twee clubs

2. Bevestiging
Bij iedere reservatie ontvangt u een bevestiging (per mail of schriftelijk). Deze bevestigingen dienen op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen binnen de 48 uur, na datum van de bevestiging, en vóór aanvang van het verblijf, meegedeeld te worden aan het contactcenter van Vayamundo
(Tel.: 078 156100 of via e-mail: contactcenter@vayamundo.eu .)

Gelieve telkens het unieke bevestigingsnummer mee te delen. Indien zou blijken dat de opgegeven gegevens (bv. leeftijd van de kinderen) kunnen leiden tot een prijsverhoging; heeft Vayamundo het recht om de meerprijs aan te rekenen bij aankomst of bij vertrek.

 

3. Herroepingsrecht
De bevestigde reserveringen zijn definitief en een herroepingsrecht is niet van toepassing op de overeenkomsten gemaakt met Vayamundo. (Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing voor hotelreserveringen en de huur van vakantieverblijven.)

4. De prijs
De vermelde prijzen in de brochure en op de website vayamundo.eu zijn in euro en inclusief de geldende BTW – tarieven. Indien er promoties of tijdelijke acties worden gemaakt, na het tot stand komen van uw reservatie, worden de prijzen in geen geval aangepast aan de tijdelijke verlaagde prijzen.

 

5. Leeftijd van de kinderen
De opgegeven leeftijd van de kinderen dient conform te zijn met de datum van aankomst in de club. Indien vastgesteld wordt dat deze leeftijd afwijkt met de opgegeven leeftijd, heeft Vayamundo het recht om de meerprijs door te rekenen.

6. Betalingen

 • 6.1. Garantie en voorschotten

 • 6.1.1. Hotelkamers
  Bij reservaties van hotelkamers volstaat een garantie per credit card. Vayamundo heeft het recht bij een “no-show” het bedrag van uw credit card te debiteren.

 • 6.1.2. Verhuringen & Specials
  Bij reservaties van verhuringen dient er een voorschot betaald te worden van 25% van het totale bedrag en dit binnen de 8 dagen van de dag van uw reservatie.

 • Saldo

 • 6.1.3. Hotelkamers

 • De betaling dient gedaan te worden bij de check-in.

 • 6.1.4. Verhuringen & Specials
  Het saldo dient uiterlijk 30 dagen voor de aankomst in de club betaald te worden.

 • 6.1.5.Bij reservaties voor verhuringen en specials, binnen de 30 dagen vóór aankomst in de club; dient het volledige bedrag integraal onmiddellijk betaald te worden.

7. Niet tijdige of onvoldoende betalingen
Bij niet tijdige of onvoldoende betalingen van de gevraagde sommen bent u in verzuim en zal Vayamundo een aanmaning doen tot betaling (telefonisch, per e-mail of schriftelijk). Wanneer het gevraagde bedrag binnen de 3 dagen, na aanmaning, niet betaald werd; heeft Vayamundo het recht om de overeenkomst te ontbinden. Vayamundo heeft in dit geval ook het recht om de annulatiekosten door te rekenen en is niet verplicht om het voorschot terug te betalen. Deze bepalingen zijn zowel geldig voor het betalen van het voorschot als het saldo.

 

8. Hoe kan er betaald worden?

 • 8.1. Via overschrijving

 • 8.2. Via bancontact

 • 8.3. Via een credit card
   

9. Annulaties

Annulatievoorwaarden

 • 9.1.1. Tot 2 maanden vóór aankomst: € 15 administratiekosten

 • 9.1.2. Vanaf 2 maanden tot 8 dagen vóór aankomst: € 15 administratiekosten - 25% van de verblijfskosten

 • 9.1.3. Vanaf 7 dagen tot 3 dagen vóór aankomst: € 30 administratiekosten - 60% van de verblijfskosten

 • 9.1.4. Vanaf 2 dagen vóór aankomst: € 30 administratiekosten - 100% van de verblijfskosten(= maximum)

 • 9.1.5. Indien er geannuleerd wordt zonder reden, is er geen teruggave van de reeds betaalde som. Teruggave van het voorschot alleen geldig met een attest van ziekte of overlijden.

 

10. Bedrag waarop de annulatiekosten worden berekend
De annulatiekosten worden berekend op het volledig bedrag van uw bevestiging/factuur.

 

11. Wijzigingskosten
Voor kleine wijzigingen (verandering van naam, persoon min of meer), worden er geen kosten aangerekend. Voor grotere wijzigingen kunnen er eventueel minimale kosten aangerekend worden.

 

12. Klachten
Ondanks dat Vayamundo alles in het werk stelt om zijn gasten een aangenaam verblijf te bezorgen, kan het altijd voorkomen dat u een gegronde klacht kan hebben. Ter plaatse dient u deze klacht onmiddellijk kenbaar te maken aan de receptie zodat zij in de mogelijkheid kunnen gesteld worden om een oplossing te vinden en een voorstel te maken nog tijdens uw verblijf.

Indien u toch niet akkoord zou gaan met het voorstel of de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld; dan behoudt u het recht om binnen de 15 dagen na vertrek een schriftelijke klacht in te dienen:

Het is best mogelijk dat er tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden en verbouwingen worden uitgevoerd in de club. Vayamundo zal alles in het werk stellen om de hinder tot een minimum te beperken voor zijn gasten. Er is echter geen recht tot enige vergoeding.
 

13. Overmacht
Vayamundo kan overmacht inroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan uitgevoerd worden en dit door omstandigheden buiten de wil om van Vayamundo. Overmacht kan ontstaan door o.a. brand, overstromingen, storingen van nutsvoorzienigheden, personeels-stakingen, blokkades en onvoorziene omstandigheden.

 

14. Aansprakelijkheid
Vayamundo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van persoonlijke zaken en evenmin voor schade van gelijk welke aard, bij gebruik van persoonlijke technische apparatuur. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Vayamundo, ongeacht dit het gevolg is van handelen of nalaten van u zelf dan wel van derden die zich met uw toestemmming in de club bevinden alsook voor de kosten veroorzaakt door het onjuist gebruik van de toestellen en het niet correct achterlaten van de gehuurde kamer of villa.

 

15. Aankomst- en vertrektijden
Deze worden telkens vermeld op uw bevestiging bij reservatie.

 

16. Huisdieren

 • 16.1. Houffalize & Oostende: worden niet toegestaan

 • 16.2. Assistentiehonden zijn uiteraard wel toegestaan.
   

17. Algemeenheden

 • 17.1. Minimum leeftijd van de hoofdboeker: 18 jaar bij aankomst in de club

 • 17.2. Alle gasten dienen zich te houden aan de door de club vastgestelde regels

 • 17.3. Vayamundo behoudt zich het recht voor om in bepaalde omstandigheden de opgegeven openingstijden te veranderen en bepaalde faciliteiten tijdelijk te sluiten

 • 17.4. Belgisch recht is van toepassing voor Houffalize & Oostende

 • 17.5. De minimum leeftijd van kinderen om alleen gebruik te maken van het zwembad is 12 jaar

 • 17.6. Publicatie van de algemene voorwaarden: de digitale versie is primerend boven de gedrukte versie
   

18. Groepsreservaties
Voor groepen wordt er telkens een afzonderlijk contract opgemaakt waarin de voorwaarden (prijs, aantal personen, betalingen, wijzigingen en andere elementen van het contract) worden opgenomen.

 

19. Privacy
Uw persoonsgegevens worden door Vayamundo – VACA CVBA-VSO, Zeedijk 290-330, 8400 Oostende verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling en voor direct marketing; om u nieuwe diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij u gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op contactcenter@vayamundo.eu. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij u gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak gegevensverwerking kan u ook opvragen privacy@vayamundo.eu.

bottom of page